Giải pháp Nhân sự toàn diện

GIẢI PHÁP NHÂN SỰ TOÀN DIỆN

Sở hữu “PHÒNG NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI” TRỌN GÓI – CHUYÊN NGHIỆP – BẢO MẬT chỉ với chi phí bằng 1/2 ngân sách cho một nhân sự chính thức.

Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm với giải pháp nhân sự toàn diện đến từ đội ngũ Vina Group.

 

Giải pháp nhân sự toàn diện của chúng tôi bao gồm:

1. Tư vấn nhân sự:

 • Tư vấn các vấn đề về nhân sự
 • Luật lao động
 • Luật BHXH
 • Hợp đồng lao động
 • Phương pháp xây dựng và trả lương cho người lao động
 • Quan hệ lao động và giải quyết quan hệ lao động

2. Xây dựng và hoàn thiện Quy trình vận hành hiệu quả:

 • Nội quy/ quy chế Công ty
 • Bảng mô tả công việc của từng vị trí trong Công ty
 • Xây dựng và hoàn thiện các quy trình làm việc của từng bộ phận

3. Thực hiện các dịch vụ nhân sự hàng tháng:

 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến Hợp đồng lao động cho nhân viên phát sinh hàng tháng
 • Chấm công, tính lương và thanh toán tiền lương cho nhân viên hàng tháng
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH và thuế TNCN phát sinh hàng hàng tháng
 • Thực hiện các báo cáo nhân sự định kỳ

4. Tuyển dụng nhân sự:

 • Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu
 • Thực hiện các thủ tục onboarding cho nhân viên mới

5. Lưu trữ hồ sơ:

 • Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, hợp đồng theo chuẩn ISO