Junior Golang Engineer

Mức lương               : $1000-$2000
Địa điểm làm việc    : Hồ Chí Minh
Hình thức                 : Fulltime

Technical Lead Java

Mức lương             :  Thỏa thuận
Địa điểm làm việc  :  Hồ Chí Minh
Hình thức               :  Fulltime

Android Engineer

Mức lương               :  Thỏa thuận
Địa điểm làm việc    :  Hồ Chí Minh
Hình thức                 :  Fulltime

Content Marketing

Mức lương             :  7 – 10M
Địa điểm làm việc  :  Hồ Chí Minh
Hình thức               :  Fulltime

Business & Account Director

Mức lương             : 50-60M
Địa điểm làm việc  : Hồ Chí Minh
Hình thức               : Fulltime

PR MARKETING

Mức lương             : 12 – 17M
Địa điểm làm việc  : Hồ Chí Minh
Hình thức               : Fulltime

📌Toong Vista Verde, 2 Phan Van Dang, Thanh My Loi Ward, District 2, HCMC, Viet Nam

📞028 627 825 86

📧info@vina-group.vn

Newsletters

Enter your email address here always to be updated. We promise not to spam!