Automation Tester

Mức lương             : $1000 – $2000
Địa điểm làm việc  : Hồ Chí Minh
Hình thức               : Fulltime

2D Designer

Mức lương             : Thỏa thuận
Địa điểm làm việc  : Hồ Chí Minh
Hình thức               : Fulltime

📌Toong Vista Verde, 2 Phan Van Dang, Thanh My Loi Ward, District 2, HCMC, Viet Nam

📞0939 715 386

📧info@vina-group.vn

Newsletters

Enter your email address here always to be updated. We promise not to spam!