Hiệu ứng tâm lý ảnh hưởng đến việc hình thành thành kiến trong tuyển dụng

Hiệu ứng tâm lý ảnh hưởng đến việc hình thành thành kiến trong tuyển dụng

Sự việc nào cũng có nguyên nhân của nó, thành kiến trong tuyển dụng cũng vậy. Theo nghiên cứu của Social Talent, có 4 hiệu ứng tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành thành kiến. Đó là:

Hiệu ứng hào quang (Halo Effect)

Được hiểu là ấn tượng ban đầu về một người nào đó sẽ ảnh hưởng đến cách đánh giá của người đó. Ví dụ, một ứng viên tạo cho nhà tuyển dụng ấn tượng đầu tốt vì sự thân thiện, tốt bụng, rất có thể nhà tuyển dụng sẽ tự cho rằng họ thông minh, nhanh nhẹn trong công việc.

Hiệu ứng tương phản (Contrast Effect)

Được hiểu là cách bạn đánh giá về một sự vật, đối tượng dựa vào sự so sánh với các đối tượng, sự vật xung quanh. Ví dụ, trong một buổi phỏng vấn, nếu ứng viên này có vẻ tốt hơn ứng viên trước đó. Thay vì đánh giá ứng viên theo đúng khả năng và sự phù hợp của họ, nhà tuyển dụng có xu hướng đánh giá bằng cách so sánh với các ứng viên khác một cách không khách quan.

Hiệu ứng xác nhận (Comfirmation Effect)

Đây là xu hướng tìm kiếm thông tin để xác nhận niềm tin đã có từ trước trong bạn. Ví dụ, dựa trên hồ sơ của ứng viên, bạn đã ngầm cho rằng ứng viên A đã là ứng viên tốt nhất cho vị trí công việc, vào vòng phỏng vấn, bạn có khả năng tập trung tìm kiếm vào các yếu tố để xác nhận niềm tin này.

Hiệu ứng tương đồng cá nhân (Personal Similarity Bias)

Đây là xu hướng ủng hộ những người giống mình khi có những điểm chung với một ứng viên, chẳng hạn như nơi ở, trường học, xu hướng xử lý vấn đề, sở thích… nhà tuyển dụng sẽ dễ ưu tiên người đó hơn.

Looking talents for your business!