Search Job

Search Job
Job Code Job Name Job Location Wage Date Submitted
VG0192 Marketing Executive [CLOSED] -- Marketing Hồ Chí Minh 8 - 12M 2020-03-06 21:10:24 APPLY
VG0191 Sales admin [CLOSED] Admin / HR jobs Hồ Chí Minh 8 - 10M 2020-03-04 08:51:58 APPLY
VG0190 AWS Expert [OPEN] Computer / IT jobs Hồ Chí Minh UP TO $2000 2020-03-03 11:28:56 APPLY
VG0189 Nodejs Tech Lead [OPEN] Computer / IT jobs Hồ Chí Minh UP TO $2000 2020-03-03 11:24:06 APPLY
VG0188 Senior Nodejs Engineer [OPEN] Computer / IT jobs Hồ Chí Minh UP TO $2000 2020-03-03 11:19:53 APPLY
VG0187 HRM [OPEN] Admin / HR jobs Hồ Chí Minh 20 - 25M 2020-03-03 10:20:31 APPLY
VG0186 Kế toán viên [OPEN] Accounting / Finance jobs Hồ Chí Minh 5 - 7 Triệu 2020-03-03 10:07:01 APPLY
VG0185 Trưởng phòng HCNS [OPEN] Admin / HR jobs Hồ Chí Minh 12 - 15 triệu 2020-03-03 10:05:26 APPLY
VG0184 Nhân viên tư vấn bán hàng ô tô [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh 10 - 15 TRIỆU 2020-03-03 10:02:24 APPLY
VG0183 Trưởng phòng kinh doanh ô tô [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh từ 15 triệu trở lên + lợi nhuận 2020-03-03 09:59:55 APPLY
VG0182 Kế toán trưởng [OPEN] Accounting / Finance jobs Hồ Chí Minh từ 15 Triệu trở lên 2020-03-03 09:43:25 APPLY
VG0181 Nhân viên kinh doanh ô tô [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh 10 - 20 Triệu 2020-03-03 09:40:15 APPLY
VG0180 Kế toán tổng hợp [OPEN] Accounting / Finance jobs Hồ Chí Minh 8 - 12 Triệu 2020-03-03 09:37:44 APPLY
VG0179 Nhân viên cố vấn dịch vụ [OPEN] Services jobs Hồ Chí Minh 6 - 10 TRIỆU 2020-03-03 09:33:00 APPLY
VG0178 Nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh 6 - 10 TRIỆU 2020-03-03 09:28:53 APPLY
VG0177 Kỹ thuật viên máy gầm [OPEN] Engineering jobs Hồ Chí Minh 6 - 10 TRIỆU 2020-03-03 09:24:19 APPLY