Search Job

Search Job
Job Code Job Name Job Location Wage Date Submitted
VG0208 Nhân Viên Kinh Doanh Logistics [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh 14 TRIỆU + HOA HỒNG 2020-04-03 14:26:50 APPLY
VG0207 Product Marketing Senior [OPEN] -- Marketing Hồ Chí Minh Negotiate 2020-03-26 11:42:30 APPLY
VG0206 Phó giám đốc bán hàng [OPEN] Sales / Marketing jobs Hà Nội 15 - 20M 2020-03-26 11:10:52 APPLY
VG0205 Trưởng phòng kinh doanh [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh 20 TRIỆU 2020-03-26 10:55:44 APPLY
VG0204 Content marketing [CLOSED] -- Marketing Hồ Chí Minh Negotiate 2020-03-25 15:21:20 APPLY
VG0203 Y sĩ/ Y tá/ Điều dưỡng [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh 8 - 15 Triệu 2020-03-25 08:42:27 APPLY
VG0202 Training Manager [OPEN] Education / Training jobs Long An $1500 2020-03-18 15:52:30 APPLY
VG0201 Senior React Native [CLOSED] Computer / IT jobs Hà Nội $1000 - $1500 2020-03-18 11:50:44 APPLY
VG0200 Senior Backend [CLOSED] Computer / IT jobs Hà Nội $1000 - $1500 2020-03-18 11:44:16 APPLY
VG0199 Technical Manager [CLOSED] Computer / IT jobs Hà Nội $1800 - $2200 2020-03-18 11:39:55 APPLY
VG0198 Kế toán nội bộ [CLOSED] Manufacturing jobs Long An 10 - 15 TRIỆU 2020-03-18 10:25:51 APPLY
VG0197 Thu mua [CLOSED] Manufacturing jobs Long An 10 - 15 TRIỆU 2020-03-18 10:23:37 APPLY
VG0196 Trợ lý giám đốc kiêm quản lý [CLOSED] -- Manufacturing / Process Long An 10 - 15 TRIỆU 2020-03-18 10:07:12 APPLY
VG0195 Trade marketing [CLOSED] -- Marketing Hồ Chí Minh 7 - 9M 2020-03-10 14:12:34 APPLY
VG0194 Giám đốc Marketing [OPEN] Sales / Marketing jobs Hà Nội 25 triệu + thưởng 2020-03-10 09:37:55 APPLY
VG0193 Trưởng phòng kinh doanh [OPEN] Sales / Marketing jobs Hà Nội 15 Triệu + thưởng 2020-03-10 09:11:09 APPLY