Job Code Job Name Job Location Wage Date Submitted
VG027 Senior iOS developer [OPEN] Lập trình viên Hồ Chí Minh Negotiate 2019-06-13 02:39:55 APPLY
VG026 Senior PHP developer [OPEN] Lập trình viên Hà Nội Negotiate ($1000 - $1500) 2019-06-10 09:18:47 APPLY
VG024 Software tester/QA QC [CLOSED] Lập trình viên Hồ Chí Minh 15M 2019-06-10 04:01:35 APPLY
VG023 HRBP manager [CLOSED] Nhân sự Hồ Chí Minh 40 TRIỆU 2019-06-10 02:31:46 APPLY
VG022 Content marketing [OPEN] Marketing Hà Nội 10 - 15 TRIỆU 2019-06-05 01:55:33 APPLY
VG021 Chuyên viên tuyển dụng [CLOSED] Nhân sự Hà Nội 6-8 triệu + KPI + thưởng 2019-05-29 01:26:42 APPLY
VG020 Senior Back-end developer [OPEN] Lập trình viên Hồ Chí Minh 30M 2019-05-28 07:43:18 APPLY
VG019 Senior Front-end developer [OPEN] Lập trình viên Hồ Chí Minh 30M 2019-05-28 07:39:32 APPLY
VG018 Senior PHP developer [OPEN] Lập trình viên REMOTE JOB Negotiate 2019-05-27 04:14:22 APPLY
VG017 Sales supervisor [OPEN] Xuất Nhập Khẩu Hồ Chí Minh $2000 2019-05-27 03:26:20 APPLY
VG016 Senior .Net developer [OPEN] Lập trình viên Hồ Chí Minh $600 - $1500 2019-05-24 02:18:57 APPLY
VG015 Senior Angular JS developer [OPEN] Lập trình viên Hồ Chí Minh $600 - $1500 2019-05-24 02:12:16 APPLY
VG014 Tư vấn viên - CSKH [OPEN] Tư vấn Hà Nội 4 TRIỆU (NET) + 5% HOA HỒNG 2019-05-23 04:22:39 APPLY
VG013 Facebook Ads [CLOSED] Marketing Hà Nội 9 - 12 TRIỆU 2019-05-23 03:19:05 APPLY
VG012 BrSE (> $2000) [OPEN] Lập trình viên Hà Nội > $2000 2019-05-22 08:57:44 APPLY
VG010 Junior PHP/Laravel developer[OPEN] Lập trình viên Hà Nội $300 - $600 2019-05-22 08:15:35 APPLY