Search Job

Search Job
Job Code Job Name Job Location Wage Date Submitted
VG0224 Online Trade Marketing [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh 8 - 15 Triệu 2020-05-12 09:25:02 APPLY
VG0223 Nhân viên kinh doanh thương mại điện tử [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh UP TO 20M 2020-05-12 08:59:27 APPLY
VG0222 Sales Admin Online - bán hàng trên facebook Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh Thoả thuận 2020-05-08 14:21:47 APPLY
VG0221 Senior Tester [OPEN] -- IT - Software Hà Nội $800 - $1200 2020-05-05 09:32:19 APPLY
VG0220 Key Account Executive [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh 8 - 13 TRIỆU + Hoa hồng 2020-04-24 10:30:35 APPLY
VG0219 Graphic Designer [OPEN] -- Arts / Creative Design Hồ Chí Minh 8 - 10M 2020-04-23 16:38:43 APPLY
VG0218 Account Executive [OPEN] -- Sales / Business Development Hồ Chí Minh 7 - 10 Triệu 2020-04-23 16:34:57 APPLY
VG0217 Nhân viên kế toán [OPEN] Accounting / Finance jobs Hồ Chí Minh 7 - 8 TRIỆU 2020-04-23 14:03:54 APPLY
VG0216 Thu Ngân kiêm Lễ Tân [OPEN] Others jobs Hồ Chí Minh 7 - 8 TRIỆU 2020-04-23 08:53:52 APPLY
VG0215 Content marketing [OPEN] -- Online Marketing Hồ Chí Minh 8 - 12 Triệu 2020-04-17 14:01:47 APPLY
VG0214 Kỹ thuật viên spa [OPEN] Healthcare jobs Hồ Chí Minh 7 - 15 Triệu 2020-04-16 14:27:43 APPLY
VG0213 Điều dưỡng [OPEN] Healthcare jobs Hồ Chí Minh 7 - 15 Triệu 2020-04-16 14:19:56 APPLY
VG0212 Digital Marketing [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh 10 - 15 TRIỆU 2020-04-16 14:10:33 APPLY
VG0211 Nhân viên tư vấn spa [OPEN] Services jobs Hồ Chí Minh 7 - 15 Triệu 2020-04-16 12:00:14 APPLY
VG0210 IT Manager [OPEN] -- IT - Software Hồ Chí Minh 15 - 25M 2020-04-12 22:55:17 APPLY
VG0209 Accounting Manager [OPEN] Accounting / Finance jobs Long An 45 - 70M 2020-04-10 16:14:58 APPLY