Kỹ thuật viên spa [OPEN]

Job : Healthcare jobs

Rank : Experienced (Non - Manager)

Wage : 7 - 15 Triệu

Location : Hồ Chí Minh

JOB DESCRIPTION

(MÔ TẢ CÔNG VIỆC)

Position (Chức danh): Kỹ thuật viên spa

Levels (Cấp bậc): Nhân viên

Working Location (Địa điểm làm việc): Quận 10/ Thủ Đức

Company (Công ty): Vina's client

Number of vacancies (Số lượng tuyển dụng): 

Salary range (Mức lương): 7 – 15 Triệu

Other Requirements (Yêu cầu khác):


DETAILS (THÔNG TIN CHI TIẾT)

  1.  Job Overview And Responsibility (Tổng quan về Nhiệm vụ và Trách nhiệm)
1 Chăm sóc khách hàng theo nghiệp vụ, quy trình chuyên môn được đào tạo.
2 Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các y lệnh của bác sĩ, nhận các yêu cầu của bác sĩ về kế hoạch điều trị chăm sóc khách hàng của kỹ thuật viên trưởng để thực hiện.
3 Dự trù tủ vật tư tiêu hao hàng tháng, kiểm tra trang thiết bị y tế
4 Công tác cuối ngày.
5 Công tác họp kỹ thuật viên.
6 Thực hiện những nhiệm vụ khác theo chỉ đạo trực tiếp từ ban giám đốc.
  1. Job   Requirement (Yêu cầu công việc)
  • Biết các kỹ thuật chăm sóc da (nặn mụn, massage mặt,..)
  • Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
  1. Benefits   (Phúc lợi):
  • Thu nhập: 7 – 15 TRIỆU
  • Trao đổi thêm khi phỏng vấn

SUBMIT