Giám đốc Marketing [OPEN]

Job
Sales / Marketing jobs

Wage
25 triệu + thưởng

Location
Hà Nội

JOB DESCRIPTION

(MÔ TẢ CÔNG VIỆC)

Position (Chức danh): Giám đốc Marketing

Levels (Cấp bậc): Giám đốc

Working Location (Địa điểm làm việc): Hà Nội, Vietnam

Company (Công ty): Vina's client

Number of vacancies (Số lượng tuyển dụng): 01

Salary range (Mức lương): 25 Triệu

Other Requirements (Yêu cầu khác):

DETAILS (THÔNG TIN CHI TIẾT)

 1.  Job Overview And Responsibility (Tổng quan về Nhiệm vụ và Trách nhiệm)
 • Quản lý điều hành chung mảng dịch vụ Digital   Marketing của Công ty.
 • Nghiên cứu thị trường, xây dựng và đề xuất chiến   lược phát triển dịch vụ Digital Marketing, trình Hội đồng quản trị phê duyệt.   Chỉ đạo triển khai phát triển dịch vụ mới.
 • Trực tiếp chỉ đạo công tác kinh doanh, vận hành cung   cấp dịch vụ trong lĩnh vực Digital Marketing. Phê duyệt Hợp đồng, nghiệm thu   thanh lý Hợp đồng với khách hàng.
 • Chỉ đạo xây dựng quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực   được phân công, tham gia tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự. Tham gia   xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Tham gia các dự án khác của công ty: nghiên cứu thị   trường, kế hoạch kinh doanh, phối hợp đàm phán với đối tác kinh doanh, chỉ   đạo triển khai công tác marketing của dự á
 1. Job   Requirement (Yêu cầu công việc)
 • Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực digital   marketing, trong đó có 1 năm đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng trở lên tại   Agency.
 • Giao tiếp tiếng Anh tốt.
 • Am hiểu kỹ thuật chuyên môn Digital Marketing, MarTech chuyên về   website, inbound marketing
 • Có kỹ năng điều hành, quản lý nhân sự
 • Có kế hoạch phát triển bản thân lâu dài tại vị trí tuyển dụng
 1. Benefits   (Phúc lợi):
 • Được tạo điều kiện thể hiện tối đa bản thân
 • Môi trường làm việc thân thiện, học hỏi, sáng tạo.
 • Bảo hiểm theo quy định của Nhà nước, phụ cấp và phúc lợi theo   quy định chung của Công ty
 • Lương khởi điểm: 25 triệu. Thưởng theo quy chế phân phối lợi   nhuận chung của công ty dành cho Ban Điều hành
SUBMIT