Điều dưỡng [OPEN]

Job : Healthcare jobs

Rank : Experienced (Non - Manager)

Wage : 7 - 15 Triệu

Location : Hồ Chí Minh

JOB DESCRIPTION

(MÔ TẢ CÔNG VIỆC)

Position (Chức danh): Điều dưỡng

Levels (Cấp bậc): Nhân viên

Working Location (Địa điểm làm việc): Quận 10/ Thủ Đức

Company (Công ty): Vina's client

Number of vacancies (Số lượng tuyển dụng): 

Salary range (Mức lương): 7 – 15 Triệu

Other Requirements (Yêu cầu khác):


DETAILS (THÔNG TIN CHI TIẾT)

  1.  Job Overview And Responsibility (Tổng quan về Nhiệm vụ và Trách nhiệm)
1 Chăm sóc   khách hàng theo nghiệp vụ được đào tạo.
2 Thực hiện   nghiêm túc và đầy đủ các y lệnh của bác sĩ, nhận các yêu cầu của bác sĩ về kế   hoạch điều trị chăm sóc khách hàng của điều dưỡng trưởng khoa để thực hiện.
3 Yêu cầu   phẩm chất chuyên môn.
4 Dự trù tủ   vật tư tiêu hao hàng tháng, kiểm tra trang thiết bị y tế
5 Hướng dẫn   điều dưỡng mới quen các phương pháp liệu trình tại phòng khám. Và đảm bảo   đánh giá được khả năng đáp ứng công việc của nhân viên điều dưỡng mới dưới sự   giám sát của quản lý trực tiếp.
6 Công tác   cuối ngày.
7 Công tác   họp điều dưỡng
8 Thực hiện   những nhiệm vụ khác theo chỉ đạo trực tiếp từ ban giám đốc.
  1. Job   Requirement (Yêu cầu công việc)
  • Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
  1. Benefits   (Phúc lợi):
  • Thu nhập: 7 – 15 TRIỆU
  • Trao đổi thêm khi phỏng vấn

SUBMIT