Job Code Job Name Job Location Wage Date Submitted
VG0228 JOB DESCRIPTION -- Online Marketing Bình Dương 8.000.0000- 10.000.000 2020-05-27 10:12:30 APPLY
VG0227 Nhân viên kế toán [OPEN] -- Accounting / Auditing / Tax Hồ Chí Minh 12M 2020-05-14 11:32:25 APPLY
VG0226 Chuyên viên phát triển thương hiệu [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh 10M 2020-05-14 11:28:56 APPLY
VG0225 Chuyên viên digital marketing [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh 11 - 13M 2020-05-13 14:09:59 APPLY
VG0224 Online Trade Marketing [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh 8 - 15 Triệu 2020-05-12 09:25:02 APPLY
VG0223 Nhân viên kinh doanh thương mại điện tử [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh UP TO 20M 2020-05-12 08:59:27 APPLY
VG0222 Sales Admin Online - bán hàng trên facebook Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh Thoả thuận 2020-05-08 14:21:47 APPLY
VG0221 Senior Tester [OPEN] -- IT - Software Hà Nội $800 - $1200 2020-05-05 09:32:19 APPLY
VG0220 Key Account Executive [OPEN] Sales / Marketing jobs Hồ Chí Minh 8 - 13 TRIỆU + Hoa hồng 2020-04-24 10:30:35 APPLY
VG0219 Graphic Designer [OPEN] -- Arts / Creative Design Hồ Chí Minh 8 - 10M 2020-04-23 16:38:43 APPLY
VG0218 Account Executive [OPEN] -- Sales / Business Development Hồ Chí Minh 7 - 10 Triệu 2020-04-23 16:34:57 APPLY
VG0217 Nhân viên kế toán [OPEN] Accounting / Finance jobs Hồ Chí Minh 7 - 8 TRIỆU 2020-04-23 14:03:54 APPLY
VG0216 Thu Ngân kiêm Lễ Tân [OPEN] Others jobs Hồ Chí Minh 7 - 8 TRIỆU 2020-04-23 08:53:52 APPLY
VG0215 Content marketing [OPEN] -- Online Marketing Hồ Chí Minh 8 - 12 Triệu 2020-04-17 14:01:47 APPLY
VG0214 Kỹ thuật viên spa [OPEN] Healthcare jobs Hồ Chí Minh 7 - 15 Triệu 2020-04-16 14:27:43 APPLY
VG0213 Điều dưỡng [OPEN] Healthcare jobs Hồ Chí Minh 7 - 15 Triệu 2020-04-16 14:19:56 APPLY